Nhà Gỗ 3 Gian

nhà gỗ 3 gian, thiết kế nhà gỗ 3 gian, thi công nhà gỗ 3 gian, nhà gỗ 3 gian đẹp, nhà gỗ cổ truyền, 3 gian nhà gỗ, nhà gỗ đẹp, vua nhà gỗ.

Tất cả dự án

Bộ lọc

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Tại Hưng Yên - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Hoàng
 • Địa chỉ Địa chỉ: Văn Lâm - Hưng Yên
 • Diện tích Diện tích: 62m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Tại Hải Dương - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Minh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Tp. Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 62m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
 • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 108m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Mái Đao Gỗ Mun Đuôi Công - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hậu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
 • Diện tích Diện tích: 110m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Dự Án Nhà Gỗ 5 Gian Và 3 Gian Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ Thi Công Tại Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hiến
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 860m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 30 Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
 • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 98m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Kẻ Truyền Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Sơn -Chị Hòa
 • Địa chỉ Địa chỉ: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 • Diện tích Diện tích: 72m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Mái Đao Lim Nam Phi Giá Rẻ - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Phán
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 52m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 8xxTr

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Tầng Lim Nam Phi ở Hà Nam - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Nam
 • Địa chỉ Địa chỉ: Phú Xuyên - Hà Nội
 • Diện tích Diện tích: 80m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 1 Hậu Cung Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Tộc Họ Phan
 • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 108m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 1 Buồng Ngủ Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Trí
 • Địa chỉ Địa chỉ: Gia Lâm - Hà Nội
 • Diện tích Diện tích: 80m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian + 3 Gian Lim Nam Phi Liền Nhau - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Long
 • Địa chỉ Địa chỉ: Tp. Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 360m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gõ 3 Gian Trồng Diêm Lim Nam Phi

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Tiệp
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bình Lục - Hà Nam
 • Diện tích Diện tích: 62m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ
Điện thoại Điện thoại

Back to top