Nhà Gỗ 5 Gian

nhà gỗ 5 gian, thiết kế nhà gỗ 5 gian, thi công nhà gỗ 5 gian, nhà gỗ 5 gian đẹp, nhà gỗ cổ truyền, 5 gian nhà gỗ, nhà gỗ đẹp, vua nhà gỗ.

Tất cả dự án

Bộ lọc

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Lào Tại Quảng Ninh - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Dinh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh
 • Diện tích Diện tích: 210m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ Lim 5 Gian Hiên Thông Tại Nam Định - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Châu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 186m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi Hiên Thông - Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tân
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nam Trực - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Dự Án Nhà Gỗ 5 Gian Và 3 Gian Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ Thi Công Tại Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hiến
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 860m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 30 Tỷ

Thiết Kế Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi ở Nam Định - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hùng - Chị Nga
 • Địa chỉ Địa chỉ: Vụ Bản - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 168m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Xây Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Quân
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nông Cống - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Lim Nam Phi - Ở Thanh Hóa

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tĩnh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Cẩm Thủy - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian + 3 Gian Lim Nam Phi Liền Nhau - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Long
 • Địa chỉ Địa chỉ: Tp. Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 360m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Lim Nam Phi Cầu Thang Đôi Đẹp

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Bình
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nghi Sơn - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 168m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Căm Xe Lào - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa chỉ Địa chỉ: Trực Ninh - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 186m2 Sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Căm Xe Lào Đẹp - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Mạnh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 185m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ
Điện thoại Điện thoại

Back to top