Sản phẩm nổi bật

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Tại Hưng Yên - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Hoàng
 • Địa chỉ Địa chỉ: Văn Lâm - Hưng Yên
 • Diện tích Diện tích: 62m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Lào Tại Quảng Ninh - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Dinh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh
 • Diện tích Diện tích: 210m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ Lim 5 Gian Hiên Thông Tại Nam Định - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Châu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 186m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
 • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 108m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Mái Đao Gỗ Mun Đuôi Công - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hậu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
 • Diện tích Diện tích: 110m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi Hiên Thông - Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tân
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nam Trực - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
 • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 98m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Kẻ Truyền Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Sơn -Chị Hòa
 • Địa chỉ Địa chỉ: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 • Diện tích Diện tích: 72m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thiết Kế Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi ở Nam Định - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hùng - Chị Nga
 • Địa chỉ Địa chỉ: Vụ Bản - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 168m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Lim Nam Phi Cầu Thang Đôi Đẹp

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Bình
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nghi Sơn - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 168m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Căm Xe Lào - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa chỉ Địa chỉ: Trực Ninh - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 186m2 Sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Căm Xe Lào Đẹp - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Mạnh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 185m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ
Điện thoại Điện thoại

Back to top