Sản phẩm

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Giáo Phận Bùi Chu - Nam Định - Vua nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giáo Phận Bùi Chu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Xuân Hồng - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 2086m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: Liên Hệ

Thiết Kế Nhà Thờ Gỗ Giáo Xứ Trung Thành - Giáo Phân Bùi Chu - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Gx. Trung Thành
 • Địa chỉ Địa chỉ: Gp. Bùi Chu - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 2727m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: Liên Hệ

Nhà Thờ Gỗ Giáo Xứ Văn Phú - Giáo Phận Hà Tĩnh - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giáo Xứ Văn Phú
 • Địa chỉ Địa chỉ: Giáo Phận Hà Tĩnh
 • Diện tích Diện tích: 1189m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: Liên Hệ

Nhà Thờ Gỗ Giáo Họ Trà Hội - Gx Thượng Phúc - Gp Thái Bình - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giáo Họ Trà Hội
 • Địa chỉ Địa chỉ: Gx. Thượng Phúc - Gp. Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: 530m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 10x Tỷ

Đình Làng Hạ Bì Hạ Gỗ Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ Thi Công Tại Phú Thọ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Đình Hạ Bì
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thanh Thủy - Phú Thọ
 • Diện tích Diện tích: 630m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Chùa Gỗ Cột Vuông Chồng Diêm Lim Nam Phi - Hà Nam

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chùa Bình Lý
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bình Lục - Hà Nam
 • Diện tích Diện tích: 210m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Chùa Gỗ 5 Gian Hiên Thông Lim Chồng Diêm - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chùa Các Linh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hiệp Hòa - Bắc Giang
 • Diện tích Diện tích: 430M2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: xx Tỷ

Thi Công Chùa Gỗ Phúc An Lim Nam Phi Tại Tây Ninh - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Thầy Tâm Phát
 • Địa chỉ Địa chỉ: Tây Ninh
 • Diện tích Diện tích: 638m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1x Tỷ

Thiết Kế và Thi Công Chùa Gỗ Lim Nam Phi Hội Am Bình Dương - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Thầy Tuế
 • Địa chỉ Địa chỉ: Dĩ An - Bình Dương
 • Diện tích Diện tích: 860m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: không công bố

Nội Thất Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi - Thi Công Tại Hải Phòng

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Tự
 • Địa chỉ Địa chỉ: An Lão - Hải Phòng
 • Diện tích Diện tích: 68m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Trồng Bò Tại Hải Phòng

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Tự
 • Địa chỉ Địa chỉ: An Lão - Hải Phòng
 • Diện tích Diện tích: 68m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Nội Thất Nhà Gỗ 3 Gian 4 Mái Đao Gỗ Mun Đuôi Công Tại Bình Dương

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hậu
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
 • Diện tích Diện tích: 108m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ
Điện thoại Điện thoại

Back to top