Thi Công Nhà Gỗ

thi công nhà gỗ, thi công trọn gói các công trình, nhà gỗ 3 gian, 5 gian, nhà gỗ đình chùa, nhà gỗ đẹp, lim nam phi, căm xe lào, lim lào, vua nhà gỗ.

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Tại Hưng Yên - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Hoàng
  • Địa chỉ Địa chỉ: Văn Lâm - Hưng Yên
  • Diện tích Diện tích: 62m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Tại Hải Dương - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Minh
  • Địa chỉ Địa chỉ: Tp. Hải Dương
  • Diện tích Diện tích: 62m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Lào Tại Quảng Ninh - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Dinh
  • Địa chỉ Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh
  • Diện tích Diện tích: 210m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ Lim 5 Gian Hiên Thông Tại Nam Định - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Châu
  • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
  • Diện tích Diện tích: 186m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
  • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
  • Diện tích Diện tích: 108m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Mái Đao Gỗ Mun Đuôi Công - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hậu
  • Địa chỉ Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
  • Diện tích Diện tích: 110m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi Hiên Thông - Nam Định

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tân
  • Địa chỉ Địa chỉ: Nam Trực - Nam Định
  • Diện tích Diện tích: 162m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Dự Án Nhà Gỗ 5 Gian Và 3 Gian Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ Thi Công Tại Nam Định

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hiến
  • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Hậu - Nam Định
  • Diện tích Diện tích: 860m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 30 Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi Nhà Thờ Họ Nguyễn - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Họ Nguyễn
  • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
  • Diện tích Diện tích: 98m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Kẻ Truyền Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Sơn -Chị Hòa
  • Địa chỉ Địa chỉ: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
  • Diện tích Diện tích: 72m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thiết Kế Nhà Gỗ 5 Gian Lim Nam Phi ở Nam Định - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hùng - Chị Nga
  • Địa chỉ Địa chỉ: Vụ Bản - Nam Định
  • Diện tích Diện tích: 168m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian Mái Đao Lim Nam Phi Giá Rẻ - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Phán
  • Địa chỉ Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
  • Diện tích Diện tích: 52m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 8xxTr

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Tầng Lim Nam Phi ở Hà Nam - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Nam
  • Địa chỉ Địa chỉ: Phú Xuyên - Hà Nội
  • Diện tích Diện tích: 80m2 sàn
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 1 Hậu Cung Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Dòng Tộc Họ Phan
  • Địa chỉ Địa chỉ: Đông Hưng -Thái Bình
  • Diện tích Diện tích: 108m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 3,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Xây Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Quân
  • Địa chỉ Địa chỉ: Nông Cống - Thanh Hóa
  • Diện tích Diện tích: 162m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Lim Nam Phi - Ở Thanh Hóa

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tĩnh
  • Địa chỉ Địa chỉ: Cẩm Thủy - Thanh Hóa
  • Diện tích Diện tích: 162m2
  • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ
Điện thoại Điện thoại

Back to top