Có: 26 Sản phẩm phù hợp

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian Căm Xe Lào Đẹp - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Mạnh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 185m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Căm Xe Lào - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa chỉ Địa chỉ: Trực Ninh - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: 186m2 Sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 6,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian 2 Tầng Lim Nam Phi Cầu Thang Đôi Đẹp

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Bình
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nghi Sơn - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 168m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gõ 3 Gian Trồng Diêm Lim Nam Phi

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Tiệp
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bình Lục - Hà Nam
 • Diện tích Diện tích: 62m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 5 Gian + 3 Gian Lim Nam Phi Liền Nhau - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Long
 • Địa chỉ Địa chỉ: Tp. Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 360m2 sàn
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 5,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 1 Buồng Ngủ Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Trí
 • Địa chỉ Địa chỉ: Gia Lâm - Hà Nội
 • Diện tích Diện tích: 80m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 1,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Lim Nam Phi - Ở Thanh Hóa

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chú Tĩnh
 • Địa chỉ Địa chỉ: Cẩm Thủy - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ

Thi Công Nhà Gỗ 3 Gian 2 Chái Xây Lim Nam Phi - Vua Nhà Gỗ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Anh Quân
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nông Cống - Thanh Hóa
 • Diện tích Diện tích: 162m2
 • Kinh phí dự trù Kinh phí dự trù: 2,x Tỷ